Scheiden en een Besloten Vennootschap. Wat nu?

Beeld: Bacho/Shutterstock

Een Besloten Vennootschap (BV) is een ondernemingsvorm met een beperkte aansprakelijkheid voor de eigenaren. Het kapitaal is verdeeld in aandelen. Deze aandelen zijn in de handen van aandeelhouders. Als jullie gaan scheiden, dan moet de BV worden verdeeld. Maar hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk?

Verdelen BV

Bij een BV heb je het voordeel dat je bij een scheiding de aandelen in twee gelijke delen kan splitsen. Ieder heeft dan de helft. Dit kan makkelijk verlopen. Als een BV een slapende onderneming is die vaak is bedoeld als aanvulling op het pensioen, is de verdeling van de aandelen makkelijk. Maar het kan ook moeilijker verlopen. Als een BV een normale onderneming is, dan moeten er ook afspraken worden gemaakt over het zeggenschap en de belangen in andere aandeelhouders. Je kunt ervoor kiezen om je partner uit te kopen. De aandelen moeten dan worden gewaardeerd. Er moet worden gekeken hoeveel alles waard is. Dit kan worden gedaan in samenwerking met een boekhouder of accountant. Het is slim om dit niet te doen met de boekhouder of accountant die gekoppeld is aan jullie onderneming. Het kan zijn dat jullie denken dat deze persoon partijdig is omdat hij vooral een hele goede band had met één van jullie. Ga daarom samen op zoek naar een onafhankelijke, onpartijdige persoon.

Waarderingsmethoden BV uitkopen

Er zijn verschillende manieren om de waarde te bepalen. Dit worden waarderingsmethoden genoemd. Dit zijn eigenlijk rekenmethodes die kunnen worden gebruikt bij de verkoop van bedrijven. Ten eerste heb je de intrinsieke waarde. Dit is de waarde van de bezittingen, verminderd met de schulden. Ten tweede heb je rentabiliteit. Dit is de te verwachten jaarwinst, vermenigvuldigd met een bepaald getal. Ten slotte heb je discounted cash flow. Hierbij wordt gekeken naar de jaarlijkse beschikbare kasstroom. Deze methode is het meest ingewikkeld, maar levert vaak wel het beste resultaat op. Hoe wil jij graag jullie BV verdelen?

 


Geef een reactie, of stel een vraag

Let op, het bericht wordt eerst beoordeeld, voordat het wordt geplaatst