Aviko-vrieshuis mag omgevingsvergunning houden

Beeld: LjupcoSmokovski/Shutterstock

Bewoners in Steenderen waren niet zo blij met de bouw van het 35 meter hoge vrieshuis van Aviko in hun buurt. Ze gingen in beroep tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen van het vrieshuis. Maar dit beroep is ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden voor het huis. Hierdoor is een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingplan niet meer nodig. Aviko heeft nog meer geluk, want de rechtbank gaat ook voorbij aan gebreken die te maken hebben met de welstandstoets. Hierbij gaat het erover dat het gebouw niet verschrikkelijk lelijk moet zijn. Het vrieshuis mag er dus gewoon zijn. Dit meldt de Rechtspraak.

Het beroep van een groot aantal inwoners is niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank. Er zou door sommige al eerder bezwaar moeten zijn gemaakt. Andere eisers wonen te ver van het vrieshuis. De inwoners krijgen door de uitspraak minder te zeggen. Door het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is er niet langer een omgevingsvergunning vereist om af te wijken van het bestemmingsplan. De omwonenden hebben hierdoor geen belang wanneer de rechtbank oordeelt over het afwijken van het plan.

Welstand

De rechtbank geeft de eisers niet helemaal ongelijk. De rechtbank oordeelt dat de omgevingsvergunning op het gebied van ‘welstand’, het uiterlijk van het gebouw, niet helemaal goed geregeld is. Zo is er bijvoorbeeld getoetst aan nieuw welstandscriteria die tijdens het besluit nog niet in de welstandsnota waren opgenomen. Maar tijdens het beroep zijn de welstandsadviezen gedeeld met de omwonenden, waarna ze hierop konden reageren. De criteria voor dit plan werden als bijlage bij de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan toegevoegd. De landschappelijke inpassing is geregeld via het bestemmingsplan en het welstandsadvies heeft hier niks mee te maken. Het bestemmingsplan heeft voorrang en daarom mag de omgevingsvergunning blijven. Ben jij het hiermee eens?


Geef een reactie, of stel een vraag

Let op, het bericht wordt eerst beoordeeld, voordat het wordt geplaatst